Het bestuur

Het bestuur van SC Mellow bestaat uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd inzetten voor de club, de leden en vooral: het dansen. En daar kunnen we nog best iemand extra voor gebruiken. Dus als je het leuk vindt om je in te zetten voor SC Mellow en lid te worden van het bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden voor informatie.

 


 

 Samenstelling bestuur:

Chantal Bonselaar - Voorzitter
Clim Eyck - Secretaris, Personeelszaken
Lilian Peters - Penningmeester
Sanne Vrinzen - Ledenadministratie
Kylie Dierx - Bestuurslid
Jet Slijkhuis - Bestuurslid
Kirsten Adams - Bestuurslid
Tanja van Thoor - Bestuurslid