Contributie

Onderstaande tabel geeft de contributietarieven van seizoen 2022/2023 weer.
Het tarief bedraagt de contributie per persoon voor het volledige dansseizoen, inclusief de verplichte bondscontributie van de KNGU:

Groep Tarief
Kids 2 €108,50
Kids 3 €108,50
Tieners 1 €108,50
Tieners 2 €108,50
Selectie C €180,00
Volwassenen €172,50


Dit zijn de afspraken:

  1. De contributie wordt eenmaal per jaar gefactureerd, omstreeks oktober.

  2. Een lidmaatschap dat later in het seizoen ingaat, wordt na ontvangst van het inschrijfformulier met bijgevoegde toestemmingsverklaring vanaf de ingangsdatum gefactureerd.

  3. Voor informatie over de juiste wijze van opzeggen verwijzen wij naar ons Huishoudelijk Reglement.

Betalingen kunt u overmaken op
IBAN: NL60 RBRB 0790 0235 04
ten name van: Sporting Club Mellow te Sint Odiliënberg
Bij betalingen graag het lidnummer vermelden.


Voor extra informatie over de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Lilian Peters via het mailadres penningmeester@scmellow.nl .